Блог по ревматологии
Новое и актуальное в лечении заболеваний соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата
f4898c3f4286c33d64ab14ca1e591e37_1

Исследование GAUSS-3, недавно опубликованное в JAMA, изучило холестерин-снижающую терапию у больных с высокими уровнями ЛПНП (> 120 мг / дл) с непереносимостью к 2 или более статинам. В первой части исследования  491 больных были слепо рандомизированы в группу плацебо или группу приема аторвастатина.  На 24-й неделе исследования 42,6 % пациентов сообщили о появлении мышечных болей […]

inflectra_1

9 февраля 2016 года FDA проголосовал 21-3 в пользу утверждения биосимиляра инфликсимаба, CT-P13/Inflectra, для использования по аналогичным показаниям к инфликсимабу. Уже через 8 недель FDA одобрил применение Инфлектры\Inflectra (инфликсимаб-dyyb), первого биосимиляра для использования при артрит-ассоциированных воспалительных заболеваниях кишечника, таких как болезнь Крона и язвенный колит, а также при ревматоидном артрите, псориазе, псориатическом артрите, анкилозирующем спондилите […]

bec091b01552ec1d4473bccc4eb7c2c5_1

Дослідники з Каліфорнійського університету (Сан-Франциско) показали, що втрата ваги > 10%  впливає на швидкість втрати хряща, що було визначено шляхом проведення МРТ дослідження. Вони представили свої висновки на щорічних зборах радіологічного товариства Північної Америки (RSNA). Розглядалося  питання  втрати ваги і остеоартриту (ОА) у  506 хворих з надмірною вагою і ожирінням (пацієнтів з ініціативи по подоланні […]

fe2b86d1f453591406c6a94a7962b30f_1

За оцінками, близько 30% пацієнтів з псоріазом будуть мати в майбутньому псоріатичний артрит (ПсА). Ця поширеність була вивчена шляхом проведення МРТ у безсимптомних хворих на псоріаз (n = 56) і 30 пацієнтів контрольної групи без артриту. МРТ кисті були  виконані для виявлення синовіту, остеомієліту, тендовагініту і періартикулярного запалення. Пацієнти, що мали псоріаз, пройшли  КТ діагностику […]