Блог по ревматологии
Новое и актуальное в лечении заболеваний соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата
filgobinit

Згідно ІІв фази дослідження, монотерапія Філготінібом на 12 тиждень дослідження дала 72% відповідей за критеріями ACR20 у пацієнтів на ревматоїдний артрит, і 79% відповідей в комбінації з метотрексатом. «Інгібітори янус-кіназ (JAK1) призводять до дозо-залежного підвищення гемоглобіну в обох дослідженнях, та у декількох пацієнтів також було виявлено підвищення креатиніну, що також корелювало зі зміною дози», зазначив […]

Новые критерии подагры

Новые классификационные критерии (ACR/EULAR 2015) подагры более чувствительны и специфичны. Когда кристаллы мочевой кислоты отсутствуют, но другие симптомы подсчитаны и счет составляет 8 и больше баллов, то диагноз «подагра» может быть установлен. «Порог, выбранный для этих классификационных критериев – лучшая комбинация чувствительности и специфичности» 92% и 89% соответственно, превзошли предыдущие критерии, сказали авторы во главе […]